- Historie - zajímavosti -

Zajímavé pohledy na historiiOtázka je jasná.Co to je poštovní holub?No přece holub poštovní ,který se opakovaně vrací na svůj holubník.A kolikrát, aby to byl poštovní holub?No přece aby splnil minimální požadavky na kilometry.Tedy kolik? 2000 km.Neboli limit pro standard v kategoriri He.H samozřejmě 2.500 km,ale pro uvažování o poštovním holubovi stačí 2000 km.Provedl jsem si výpočet k dokreslení výrazu poštovní holub.Ze čtyř OS jsem spočítal počet zveřejněných holubů v kategorii výkon za dva roky.To považuji za základ svého uvažování :

výkon za dva roky celkem zveřejněno 31 . 229 ks H + He

z toho 2.000 km a více zveřejněno 4.961 ks H + He tj. 15,9 %

He z celkového počtu 31. 229 zveřejněno 1037 ks tj. 3,3 %

He ze zveřejněného počtu 4.961 tj. 2000 km a více 1037ks tj. 20,9 %

Tato čísla jsou orientační,snažil jsem se o vytvoření představy o počtech,ne přesnou statistiku.Mně to stačí,vytvořil jsem si obraz jak to asi vypadá.

Moje umístění je následující : nas. 372 ks na 18 závodů , um. 169 ks tj. 45 %

ve výsledcích mám 33 ks ,2000 km a více má 14 ks tj. 42 %, He mám 2 ks s 2000 km a více tj. 6%

Takže kolik mám poštovních holubů na svém holubníku?Stav mám 80 ks.33 se umístilo alespoň 1x,14 ks má 2000 km a více a to je 17,5 %.Samozřejmá otázka - proč máš tak málo poštovních holubů?No a teď se budu škrábat za uchem,kroutit se a vymýšlet argumenty.Ale ten má vynikající rodokmen,ten stál no přeci nekřesťanské peníze a podobné nesmysly.Ale mám je a nejsem schopen je vyřadit, protože potřebuji zlepšit prsní kosti,nejsou prolétaní atd.A pak mám naději.Opravdu?Ale to je individuální otázka.Mám tolik kolik jsem schopen zaplatit a nějak se o tyto holuby postarat.A to si myslím,že nemám podřadné holuby.A ty rodokmeny - radost pohledět.Ale i strategie a taktika v létání rozhoduje o počtech závodníků a hlavně podle mne kolik závodníků odchovám i z těch co jsou zavřeni ve voliérách anebo létají jen kolem domu.

A k tomu další názor.Mají být v našem Svazu nelimitoví holubi?A mají se vystavovat v kategorii nelimitoví - standard?A má vzniknout klub?

§ 26

Sportovní klub CHPH

SK je organizační složkou Svazu. Je zájmové seskupení členů ČMS CHPH za účelem rozšíření sportovního vyžití.

- Podmínkou vzniku je sdružení nejméně 100 členů ČMS CHPH a schválení prezidiem svazu.

§ 1

Název a poslání

1. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů je zájmové sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. "O sdružování občanů", ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se sdružují občané České republiky a osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, jsou chovateli poštovních holubů, nebo sympatizují s touto chovatelskou činností.

§ 6

Vznik členství

1. Členem Svazu se může stát občan České republiky, nebo osoba bez občanství České republiky trvale žijící na území České republiky, která je chovatelem poštovních holubů, nebo sympatizuje s touto chovatelskou činností a dovršila 18-ti roků věku. Nezletilý se může stát členem Svazu jen se souhlasem rodičů, nebo zákonného zástupce. Souhlas musí být podán písemnou formou.

3. Hlavním cílem je chov poštovních holubů, rozvoj sportovní a výstavní činnosti, výchovná činnost, rozvoj a zvelebování majetku Svazu.

Za klíčová považuji slova sportovního a výstavní.Budeme je interpretovat pro anebo proti nelimitovým?Pro mne to je paragrafově jasné.Žádná překážka k vystavování nelimitových holubů není.Záleží na rozhodnutí a pak na přijetí nebo nepřijetí tohoto rozhodnutí členy.

Připomenutí :

/1959/ M.Henrotin v časopise "Bulletin federal" napsal.....že standard může sloužit již pomalu přežitému zájmu malých organizací,aby také ony měly v čem soutěžit....

VII.olympiáda ESSEN - BRD 1961

4. - 5.2.1961ČSR se nezúčastnila.

Jen stručně: v průběhu kongresu se potvrdil odklon od standardu,byli prostě vlivní odpůrci .

Můj názor - již tehdy - před 52 lety i dříve - byli odpůrci standardu.A jsou dodnes.Proč?

Pokud existuje výstavní kategorie standard u FCI,budou standardi hodnoceni v této kategorii.Jak dlouho tato výstavní kategorie vydrží? Doufám,že stále.

A k zamyšlení i názor :.... Naprosto neví a neumí pochopit dnešní směr standardu, kterým se svět ubírá. Pořád nám vnucují ten dávno zavrhnutý Uhersko-Hradišťský typ přerostlých "kačen".....

Také to s vámi "lomcuje",když čekáte na dolet?Co s vámi dělají výsledky?A proč neustále myslíme na ty naše holuby?Proč se bez nich neobejdeme?Jsme závislí?

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci.

Emoce (z lat. e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruovanéprocesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), motorickými pojevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci.

Poštovní holubi a činnosti kolem nich velmi výrazně ovlivňují můj život.Váš také?

Potřebujete poštovní holuby ve svém životě?Já ano.

Jen pro zajímavost.